Pakiet gwarancyjny Almaturu - Podróże 2013
W przypadku odwołania imprezy gwarantujemy zniżki - nawet do 20% ceny.

"Pakiet gwarancyjny" - to program, dzięki któremu nasi klienci nie muszą obawiać się odwołania imprez w których zadeklarowali udział.

Almatur gwarantuje, że dołoży wszelkich starań, aby proponowane imprezy zostały zrealizowane, a niektóre imprezy wczasowe lub wycieczkowe odbędą się już przy 20 zgłoszonych uczestnikach.

Jeśli jednak organizacja danej imprezy będzie niemożliwa ze względu na niedostateczną ilość uczestników lub siłę wyższą Almatur zapewnia wszystkim klientom tej imprezy skorzystanie z propozycje zawartych w niniejszym "Pakiecie gwarancyjnym Almaturu".

UWAGA: bezpłatnym PAKIETEM GWARANCYJNYM są objęci wszyscy klienci Almaturu, którzy wykupili imprezy zamieszczone w katalogu Podróże 2013, z wyłączeniem imprez z działu "Egzotyczne eskapady".


Wykaz korzyści z pakietu gwarancyjnego
 1. Klient imprezy odwołanej ma prawo według własnego wyboru skorzystać ze zniżką 5%:
  1. z innej imprezy Almaturu, odbywającej się w tym samym czasie;
  2. z tej samej lub podobnej imprezy Almaturu w innym terminie.
 2. Klient korzystający z imprezy zamiennej zachowuje prawo do uzyskanych wcześniej zniżek promocyjnych, do wysokości 20% ceny katalogowej nowej imprezy. Jeśli suma zniżek jest większa, wtedy przyjmuje się ją w wysokości 20%.
 3. Wraz z telefoniczną informacją o odwołaniu imprezy klient otrzyma wykaz imprez spełniających warunki zawarte w pkt. 1 w celu podjęcia decyzji o wyborze. Na życzenie klienta pracownicy Almaturu mogą zarezerwować czasowo (do 24 godz.) miejsca na dwóch alternatywnych imprezach zamiennych.
 4. W celu wyeliminowania możliwości ewentualnego odwołania imprez Almatur gwarantuje organizację niektórych wczasów i wycieczek już przy 20 osobach zgłoszonych. W zależności od rodzaju oferty i trasy przejazdu realizacja takiej imprezy może nastąpić w podany poniżej sposób:
  1. podróż na krótszych trasach odbędzie się mikrobusem lub mniejszym autobusem pod opieką pilota. Takie mniejsze grupy będą miały możliwość znacznie sprawniejszej, a czasami nawet rozszerzonej realizacji programu.
  2. przy imprezach, gdzie podróż odbywa się na dłuższych trasach, zostanie ona zorganizowana wspólnie z innymi organizatorami turystyki, na podstawie porozumień zawieranych już przy tworzeniu oferty. Uczestnicy takich połączonych grup zrealizują program zgodny z warunkami określonymi w ofercie Almaturu.