Nauka i praca za granicą


Internship USA

Program przeznaczony jest dla studentów studiów dziennych, wieczorowych lub zaocznych. Student musi mieć ukończony 2 rok studiów, a jego wyjazd musi się odbyć nie później niż 12 miesięcy od ukończenia studiów. Praktyka może być płatna lub bezpłatna. » więcej


Professional Career Training USA

Program przeznaczony jest dla absolwentów wyższych uczelni posiadających co najmniej roczną ciągłą praktykę zawodową związaną z kierunkiem studiów lub osób, które nie ukończyły studiów, ale posiadają co najmniej 5-letnią ciągłą praktykę zawodową potwierdzoną świadectwem pracy lub listami referencyjnymi. » więcej